Passend en regie

in eigen hand

Wonen

SK biedt ondersteuning om samen met de client te zorgen voor een veilige en schone woonomgeving. Te denken valt hierbij aan het opstellen van een schoonmaakrooster, maar eventueel ook het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden als huishoudelijke hulp als daarvoor een indicatie is vanuit de WMO.

Financiën

SK probeert samen met de cliënt de financiële situatie inzichtelijk te maken. Alle inkomsten en uitgaven worden op een rij gezet en we bepalen samen wat er vrij te besteden valt per week of per maand. SK werkt nauw samen met verschillende bewindvoerders om cliënten die in de schulden zitten hieruit te helpen.

Regie op eigen leven

SK vindt het belangrijk dat cliënten regiehouder blijven over hun eigen leven en de geboden zorg. Wij bieden de cliënten een luisterend oor en stellen op basis daarvan een begeleidingsplan op met concrete doelen waar de komende tijd aan gewerkt zal worden. Samen maken we een weekschema om de activiteiten inzichtelijk te maken. Alle wekelijkse activiteiten met betrekking tot de begeleiding worden besproken en indien noodzakelijk gezamenlijk uitgevoerd. Te denken valt daarbij aan afspraken met instanties, behandelaars etc.

Maatschappelijke participatie

SK probeert samen met de client te zoeken naar mogelijkheden om weer actief deel te nemen aan de maatschappij. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld het doen van vrijwilligerswerk en eventueel zelfs betaald werk met begeleiding. Uiteraard hoort hierbij ook het voortraject zoals het eventueel volgen van een opleiding of het verbeteren van de uiterlijke verzorging. Maatschappelijke participatie zal ook kunnen zorgen voor uitbreiding van het sociale netwerk. Indien maatschappelijke participatie niet mogelijk is, zoeken we samen met de client uit wat de interesses en hobby’s zijn en hoe eventueel een maatje gevonden kan worden of activiteiten ondernomen kunnen worden in een buurtcentrum of vereniging.

Gezin en huiselijke relaties

Samen met de client en zijn sociale omgeving wordt de zorg en begeleiding besproken. De verbeterpunten daarin, wat ze van de begeleiding mogen verwachten en hoe het aangepakt zal worden.

Sociaal netwerk

Samen met de client wordt het sociale netwerk van de client in kaart gebracht. Vervolgens wordt er gekeken hoe samen met dit netwerk de begeleiding van SK tot een succes gemaakt kan worden. Sommige cliënten worden reeds ondersteunt door familie, vrienden of vrijwilligers. SK kan deze groep ontlasten en ondersteunen. Samen proberen we het inzichtelijk te maken door wie en wanneer de client de begeleiding zal ontvangen.
Andere cliënten kunnen niet bogen op een groot sociaal netwerk. Met deze cliënten kan een plan van aanpak worden gemaakt om het makkelijker te maken familie en bekenden te benaderen, te socializen met buren, zich in te schrijven bij hobbyclubs, buurtverenigingen etc.

Interesse? Neem contact met ons op.

Wij zijn contractpartner van de gemeenten Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg en de gemeente Altena ( Aalburg, Werkendam en Woudrichem), Tilburg, Dongen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Gilze en Rijen, Breda, Bavel, Effen, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout.

SK is actief in de volgende gemeentes:

Oosterhout

Drimmelen

Geertruidenberg

Altena

Aalburg

Werkendam

Woudrichem

Tilburg

Dongen

Gilze en Rijen

Goirle

Heusden

Hilvarenbeek

Oisterwijk

Breda

Bavel

Effen

Prinsenbeek

Teteringen

Ulvenhout

Contact

BTW: NL003190397B52

KVK: 90692446

Stuur ons een bericht

error: Content is beveiligd.